Ouderraad (OR)
Doel van de ouderraad: hulp verlenen bij tal van activiteiten binnen en buiten het onderwijs op verzoek van het team. Jaarlijks vinden er verkiezingen plaats. Van stemmingen en/of uitslagen wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht.

Ouder

vacature

Ouder

Mevr. Aukje Goedegebuure

Ouder

Mevr. Bianca van Broekhoven

Ouder

Mevr. Carin van den Boogaard

Leerkracht

Leerkracht

Juf Jolanda de Faria

Juf Maartje Vitters