Medezeggenschapsraad (MR)

Deze raad bestaat uit vier personen, namelijk twee ouders en twee leden van het onderwijzend personeel. Doel van de medezeggenschapsraad: het geven van adviezen aan het bestuur betreffende schoolzaken. De ouders die zitting hebben in de MR zijn schriftelijk door en uit de ouders gekozen. Over stemmingen wordt u eveneens schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Ouder

Mevr. Ariëtte Hage

Ouder

vacature

Leerkracht

Juf Wilma Poldervaart

Leerkracht

Juf Mirjam Looij