Adviesraad

Aan onze school is een adviesraad verbonden die samen met de directie zorg draagt voor het borgen van de Christelijke identiteit van de school. De adviesraad vergadert een aantal keren per jaar en is betrokken bij de benoeming van nieuwe leerkrachten. De adviesraad is ten dele een gezamenlijk orgaan van CJS ‘t Kompas en De Albert Schweitzerschool te Stad aan het Haringvliet. Vanuit Den Bommel zijn de volgende personen actief in de adviesraad:

Mevr. J. Ras

Dhr. R. Hokke.