Beste leerling,

Welkom op onze school!
In dit stukje leggen wij jou uit, wat wij als onze opdracht zien voor jou en samen met jou. Heel kort gezegd is het dit: Lerend onderweg: ontmoeten, communiceren, leren, presteren.Van ieder stukje vertellen we iets meer.

Lerend onderweg
Jouw leerweg op onze school is een stukje van je levensweg. Het leven krijg je van God en heeft een doel. God geeft je Zijn Woord en Zijn Zoon en Zijn leiding. Wij belijden Jezus Christus als onze Heer en Heiland en Herder. Hij is in de wereld gekomen om ons te redden.
Op onze christelijke school geven wij jou deze blijde boodschap door.
Vanuit deze inspiratie geven wij samen gestalte aan waarden en normen.

Ontmoeten
Je gaat je leerweg op onze school niet alleen. Je ontmoet iedere dag de juf of meester. Die is er om jouw gids te zijn en je te helpen leren.
Je ontmoet iedere dag andere leerlingen. Jullie hebben elkaar nodig om van elkaar te leren. Je ontmoet via de sociale media ook mensen, die je niet ziet. Zo maak je onderweg veel contacten. Wij helpen je om van de ontmoetingen jouw leermomenten te maken.

Communiceren
Goed communiceren is heel belangrijk om tijdens je ontmoetingen te leren.
Wie communiceert, geef iets van zichzelf en krijgt iets van de ander.
Communiceren is spannend en tegelijk geweldig mooi.
Wij vinden het belangrijk, dat je dit respectvol en positief doet en gaan je hierbij helpen.
Want goed communiceren kun je leren.

Leren
Leren is het ontwikkelen van je kennis en kwaliteiten en dat doe je op je eigen manier.
Op onze school ga je dit allemaal ontdekken en gebruiken voor je leerweg.
Leren is boeiend en kost moeite. We steunen elkaar hierbij.
Leren is vooral leuk, want het kan niet mislukken. Ook fouten zijn leerzaam.
Samen leren is beter dan ieder alleen, maar dat gaat niet vanzelf.
Wij geven jullie regels en manieren om samen te leren.
De juf of meester leert zelf ook iedere dag.
Zo vormen we met elkaar een lerende gemeenschap.

Presteren
Op je leerweg mag je vaak laten zien, wat je al geleerd hebt.
Dat zijn je prestaties, die we verzamelen in de computer en in je eigen portfolio.
Zo kan je voor jezelf bijhouden en aan anderen laten zien, hoe ver je op je leerweg bent.
Wij vinden het belangrijk, dat jij durf en doorzettingsvermogen hebt, om je prestaties te leveren.
Jij bent net als iedereen uniek en je prestaties zijn dat ook.
Wij hebben hoge verwachtingen van jou en zijn tevreden als jij die ook van jezelf hebt.
Maar soms lukt het leren en presteren niet, zoals je graag zou willen.
Dan mag je op onze zorg en hulp rekenen om naar oplossingen te zoeken.

Zo ga jij je leerweg als een stukje van je levensweg en zo gaan wij met je mee.
Op weg naar de volgende school en naar jouw plaats in de maatschappij.
Wij wensen je veel plezier en zegen onderweg!

Het team van de christelijke basisschool‘t Kompas