Schooltijden

 

Maandag, dinsdag,donderdag, vrijdag

8:30 - 12:00 uur

13:00-15:10

 

woensdag

 

8:30 - 12:15 uur

 

 

- Groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij.
- De schooldeuren gaan 10 minuten voor schooltijd open zodat de leerlingen van groep 1 en 2 naar hun lokaal kunnen..
- Voor de andere kinderen is het raadzaam niet eerder dan 10 minuten vóór de schooltijd op het schoolplein aanwezig te zijn. Vanaf die tijd is er pleinwacht.
- Als het weer daartoe aanleiding geeft, kunnen de kinderen vanaf 10 minuten voor de aanvang van de lessen binnenkomen.
- 's Morgens is er een pauze van 15 min. en tussen de middag is er een uur pauze.